Virtuálna Laborecká desiatka 6-27.3.2021

Prihlásiť

Platbu 10.- € po zaregistrovaní uhraďte na č.účtu (IBAN): SK8002000000002141989755

Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR a do poznámky svoje meno a priezvisko.

Propozície na stiahnutie