Online registrácia na Beh na Krivošťanku, 29.august 2018, streda 11:00 hod, Strážske

Prihlásiť

Platbu 7.- € po zaregistrovaní uhraďte na č.účtu (IBAN): SK8002000000002141989755

Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR a do poznámky svoje meno a priezvisko.

Propozície na stiahnutie